DISASTER RELIEF TRAINNING CENTER ::: ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://drtc-afdc.com Tue, 21 Nov 2017 16:14:36 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการบรรเทาสาธารณภัย (ครูฝึกสอน) ในระดับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ http://drtc-afdc.com/?name=news&file=readnews&id=6 http://drtc-afdc.com/http://drtc-afdc.com/icon/news_1510651306.jpg

14 พฤศจิกายน 2560 พันเอกสันทัศน์  ชำนาญเวช ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบบรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ

1510651306