DISASTER RELIEF TRAINING CENTER ::: ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://drtc-afdc.com/ Tue, 19 Jun 2018 14:42:09 ศฝภ.นทพ ให้การต้อนรับคณะ นนร.สหรัฐฯ จากหลักสูตร Reserve Officer' Training Cops (ROTC http://drtc-afdc.com//?name=news&file=readnews&id=24 http://drtc-afdc.com//icon/news_1529392574.jpg

มื่อวันที่ 18 มิ.ย.61 บก.ทท. โดย ศฝภ.นทพ ให้การต้อนรับคณะ นนร.สหรัฐฯ จากหลักสูตร Reserve Officer' Training Cops (ROTC) จำนวน 36 นาย

1529392574
นทพ.โดย ศฝภ.นทพ.ให้การต้อนรับ​ ผอ.สจว.สปท,​คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาและความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่​ 118​ และ​ คณะ กอ.ฝึกฯ (นชท. และ นนส.ผท.) http://drtc-afdc.com//?name=news&file=readnews&id=23 http://drtc-afdc.com//icon/news_1526376020.jpg

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 นทพ.โดย ศฝภ.นทพ.ให้การต้อนรับ​ ผอ.สจว.สปท,​คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาและความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่​ 118​ และ​  คณะ กอ.ฝึกฯ (นชท. และ นนส.ผท.)

1526376020
ศฝภ.นทพ.ได้ให้การต้อนรับ บริษัท ไชน่า นอร์ธ อินดรัสทรีส์ คอร์ปอเรชั่น (นอริงโก) http://drtc-afdc.com//?name=news&file=readnews&id=22 http://drtc-afdc.com//icon/news_1526375594.jpg

มื่อวันที่ 24 เม.ย.61 เวลา 0900 ศฝภ.นทพ.ได้ให้การต้อนรับ บริษัท ไชน่า นอร์ธ อินดรัสทรีส์ คอร์ปอเรชั่น (นอริงโก)

1526375594
ผอ.ศฝภ.นทพ. ได้กรุณามอบเงินสวัสดิการ http://drtc-afdc.com//?name=news&file=readnews&id=21 http://drtc-afdc.com//icon/news_1521599190.jpg

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ ผอ.ศฝภ.นทพ. ได้กรุณามอบเงินสวัสดิการ ว่าด้วยเงินสะสมช่วยเหลือให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ ให้กับ พ.ท.ทิผลินธร์ ใจดี หน.แผนกฝึกศึกษา ฯ

1521599190
พล.ร.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร และคณะสำรวจพื้นที่โครงการสามเหลี่ยมความร่วมมือสหประชาชาติ http://drtc-afdc.com//?name=news&file=readnews&id=17 http://drtc-afdc.com//icon/news_1518831356.jpg

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 ศฝภ.นทพ., สนภ.1 นทพ.,กสข.สทพ.นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ณัฐพงศ์  เกตุสมบูรณ์  ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร และคณะสำรวจพื้นที่โครงการสามเหลี่ยมความร่วมมือสหประชาชาติ  

1518831356
พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการบรรเทาสาธารณภัย (ครูฝึกสอน) ในระดับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ http://drtc-afdc.com//?name=news&file=readnews&id=6 http://drtc-afdc.com//icon/news_1510651306.jpg

14 พฤศจิกายน 2560 พันเอกสันทัศน์  ชำนาญเวช ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบบรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ

1510651306