DISASTER RELIEF TRAINING CENTER ::: ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://drtc-afdc.com/ Wed, 21 Mar 2018 10:00:59 ผอ.ศฝภ.นทพ. ได้กรุณามอบเงินสวัสดิการ http://drtc-afdc.com//?name=news&file=readnews&id=21 http://drtc-afdc.com//icon/news_1521599190.jpg

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ ผอ.ศฝภ.นทพ. ได้กรุณามอบเงินสวัสดิการ ว่าด้วยเงินสะสมช่วยเหลือให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ ให้กับ พ.ท.ทิผลินธร์ ใจดี หน.แผนกฝึกศึกษา ฯ

1521599190
พล.ร.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร และคณะสำรวจพื้นที่โครงการสามเหลี่ยมความร่วมมือสหประชาชาติ http://drtc-afdc.com//?name=news&file=readnews&id=17 http://drtc-afdc.com//icon/news_1518831356.jpg

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 ศฝภ.นทพ., สนภ.1 นทพ.,กสข.สทพ.นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ณัฐพงศ์  เกตุสมบูรณ์  ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร และคณะสำรวจพื้นที่โครงการสามเหลี่ยมความร่วมมือสหประชาชาติ  

1518831356
พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการบรรเทาสาธารณภัย (ครูฝึกสอน) ในระดับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ http://drtc-afdc.com//?name=news&file=readnews&id=6 http://drtc-afdc.com//icon/news_1510651306.jpg

14 พฤศจิกายน 2560 พันเอกสันทัศน์  ชำนาญเวช ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบบรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ

1510651306